Varför ange referenser?

Varför ange referenser?
När du som student skriver en uppsats är den en del i den vetenskapliga kommunikationen och ska därför följa samma regler som övrigt vetenskapligt arbete. Det akademiska arbetssättet innebär att man inte tar åt sig äran för andras arbete. I stället är det viktigt att visa att man känner till den forskning som gjorts inom kunskapsområdet och relaterar den till den fråga som man själv söker svar på. Nedan hittar du fler skäl till att ange referenser.

  • Att ange referenser är en dokumentation av det arbete du lagt ner på att skaffa bakgrundsinformation och visar att du är insatt i forskningen inom ditt ämne. Detta ökar din trovärdighet.
  • Genom att ange referenser kan du visa att du har hämtat fakta till ditt arbete från relevanta och trovärdiga källor. Du slipper dessutom att bli ifrågasatt om de källor du hämtat information ifrån visar sig innehålla felaktigheter.
  • När du kopierar någon annans ord och använder som dina egna får du ingen möjlighet att kommentera och diskutera dem.
  • Genom att ange korrekta referenser underlättar du för läsaren att ta fram källorna för att fördjupa sig i eller kontrollera uppgifterna.
  • Genom att ange korrekta referenser undviker du plagiering, som kan leda till att du drabbas av disciplinpåföljd som t.ex. avstängning från studierna under viss tid.
  • Plagiering skapar orättvisa förhållanden mellan studenter och kan underminera omvärldens tilltro till högskolans utbildningar.