Att citera – hur gör man?

Att citera - hur gör man?
Här följer exempel på hur man gör löpande citat och blockcitat. I rutan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken:

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv. Prisma.

Därefter kan du se hur en student gjort ett löpande citat samt ett blockcitat med formuleringar hämtade från utdraget.

Utdrag

Men vad ingen annan art har är den märkvärdiga, flexibla och utvecklingsbara mekanism för att skapa mening som det mänskliga språket utgör. Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. Förutsättningen för att människor skall kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och begrepp att ordna våra upplevelser med.

Text med löpande citat
Enligt Säljö används språket för att ”lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv” (2000, s. 34).

Text med blockcitat
Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper, och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt Säljö (2000) kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma ord för en företeelse:

Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34)