Hur undviker du att plagiera?

Hur undviker du att plagiera?
Det finns många olika sammanhang då du kan behöva hänvisa till andra källor. Till exempel för att ge bakgrund till och motivera en frågeställning, sammanfatta och kritiskt granska forskning, jämföra olika forskares resultat med varandra eller med dina egna resultat.

För att undvika att plagiera när du vill använda andras forskningsresultat kan du antingen citera eller referera. Ett citat är identiskt med originaltexten medan ett referat är en redogörelse eller sammanfattning av originaltexten. I båda fallen måste du ange källan där du hämtat informationen genom att ge en referens. Längre fram i guiden på sidan Referenser och referenssystem kan du läsa om hur du skriver referenser.

Du använder citat eller referat för att ge stöd åt dina egna tankar och argument, inte för att ersätta dem. Du får inte skapa ett lapptäcke av lånade texter utan att bidra med egen text. När du väver in citat eller referat i din text är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina kommentarer och vad du hämtat från andra.