Inledning

Inledning

Resursen Refero är under omarbetning från och med 2024-04-04 och under tiden hänvisar vi er till: https://oer.ub.umu.se/plagiat/#/ 

 

Under din studietid kommer du att skriva texter där du ska visa ditt kunnande inom det ämne du studerar och där du ska visa att du behärskar det akademiska skrivandet. Detta sätt att skriva är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer egna forskningsresultat. I argumentationen är det viktigt att integrera andras forskning i det egna resonemanget. Vetenskapligt arbete är nämligen aldrig fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare.

Om inte hänvisningar till annan forskning görs med referenser på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras texter och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser.

Refero är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera. Guiden tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.