Inledning

Inledning

Under din studietid kommer du att skriva texter och förbereda muntliga presentationer där du ska visa ditt kunnande inom det ämne du studerar och där du ska visa att du behärskar akademisk litteracitet – att kunna läsa, skriva och tala på ett för akademin ändamålsenligt sätt. Detta sätt att arbeta är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer egna forskningsresultat. I argumentationen är det viktigt att integrera andras forskning i det egna resonemanget. Vetenskapligt arbete är nämligen aldrig fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare.

Akademisk integritet handlar om att upprätthålla ärlighet och hederlighet i akademiska sammanhang. Detta innebär att korrekt citera källor, undvika plagiat och bidra med egna analyser och reflektioner. Genom att följa dessa principer säkerställs att det arbete som presenteras är äkta och pålitligt.

Om inte hänvisningar till annan forskning görs med referenser på ett korrekt sätt kan du riskera att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras texter och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser.

Refero är ett webbaserat läromedel som visar hur du kan använda andras texter i dina texter och på så vis undvika att plagiera. Guiden tar ungefär 30 minuter att gå igenom den.