Om Refero

Om Refero
Copyright © 2015 Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Innehållet i denna guide får kopieras och spridas endast enligt de riktlinjer som anges i Creative Commons License.

Refero är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det. Namnet Refero är latin och betyder ”jag refererar”. Refero bygger på en guide som utarbetats vid San José State University Library.

Texterna har översatts och bearbetats för att passa behoven vid våra lärosäten.

Refero är publicerad under en Creative Commons License vilket innebär att privatpersoner och institutioner får kopiera och bearbeta Referos texter, grafik, animeringar och script för att använda på sitt eget campus. Refero distribueras till alla intresserade parter utan kostnad under förutsättning att du refererar till originalverket, och gör eventuella framtida verk som baseras på Refero tillgängliga enligt en liknande licens, samt begär tillstånd innan du säljer någon produkt som baseras på Refero.

Creative Commons License

Du får:

 • Sprida – kopiera, distribuera och sända verket
 • Remixa – skapa bearbetningar

På följande villkor:

  • Erkännande – du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren på det sätt de anger (men inte på ett sätt som antyder att de godkänt eller rekommenderar din användning av verket).
  • Ickekommersiellt bruk – du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
  • Sprida på samma sätt – om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma typ av licens som denna.
 • Vid all återanvändning och distribution måste du informera om licensvillkoren som gäller för verket. Det bästa sättet att göra detta är genom en länk till Creative Commons hemsida.
 • Undantag från villkoren ovan kan meddelas av upphovsrättsinnehavaren.
 • Ingenting i denna licens begränsar upphovsmannens ideella rätt.

Detta är en sammanfattning av licenstexten. Du kan läsa den fullständiga licenstexten samt för mer information om Creative Commons på:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.sv