Vad är ett plagiatupptäckarsystem?

Vad är ett plagiatupptäckarsystem?
Svenska universitet och högskolor använder olika plagiatupptäckarsystem, som t.ex. Ouriginal, för att se om hela eller delar av uppsatsen är plagierad. Dessa system jämför studentens text med texter från Internet samt uppsatser och examensarbeten.