När behöver du inte ange referens?

När behöver du inte ange referens?
Du kan använda dig av allmänt känd kunskap utan att hänvisa till en källa. Det avser kunskap som många människor känner till eller som lätt går att hitta i ett allmänt uppslagsverk.

Du behöver till exempel inte ange någon källa för följande:

 • Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser:
  När Olof Palme mördats i februari 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister.
 • Födelse- och dödsdag för kända personer:
  Gustav II Adolf dog den 6 november 1632 i slaget vid Lützen.
 • Fakta du kan hitta i många olika standardverk:
  Arvsmassan är uppbyggd av DNA.
 • Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst:
  Små bebisar kan skrika av många olika anledningar.
 • Gemensamma traditioner och folklore:
  Rödluvan och hennes mormor blev uppätna av vargen och räddade av en jägare.

För varje ämne finns det dessutom en kunskapsmassa som betraktas som allmänt känd av personer verksamma inom fältet. Den kan inkludera fakta, metoder och teorier. Vad som betraktas som allmänt känd kunskap varierar från kurs till kurs, beroende både på vilket ämne du läser och vilken nivå du befinner dig på. Exempelvis behöver du troligen ange referens för uppgifter om hjärnans olika signalsubstanser om du går en pedagogikkurs medan detta kan anses som allmänt känd kunskap på en avancerad kurs i neurobiologi. Du måste emellertid vara säker på att kunskapen är så allmänt känd inom ämnet att den delas av dina läsare eller din publik.

Även om du använder allmänt känd kunskap måste du formulera dig självständigt och inte kopiera formuleringar från andra källor.