Att referera – hur gör man?

Att referera - hur gör man?
Här följer ett exempel på hur man gör ett referat. I rutan finns ett utdrag från sidan 30–31  ur boken:

Klepke, B. & Rydell, S. (2014). Skriv populärvetenskapligt.  Liber.

Därefter kan du se hur en student gjort ett referat som bygger på originaltexten i utdraget.

Utdrag

Offentliga texter ska vara skrivna på klarspråk, alltså ett begripligt språk. Klarspråk har i förlängningen ett demokratiskt syfte: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som skrivs av offentliga myndigheter. I den nya språklagen som trädde i kraft år 2009 slår den elfte paragrafen fast att det offentliga språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Text med referat
Den finns flera anledningar till varför det är viktigt att lägga särskild vikt vid hur texter som publiceras  på en myndighets hemsida är formulerade.  Sedan 2009 ställer språklagen krav på att offentliga texter ska vara tillgängliga för alla och därmed skrivna på ett enkelt och begripligt sätt.