Att referera – hur gör man?

Att referera - hur gör man?
Här följer ett exempel på hur man gör ett referat. I rutan finns ett utdrag från sidan 107 ur boken:

Karlberg, M. & Mral, B. (1998). Heder och påverkan: Att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur.

Därefter kan du se hur en student gjort ett referat som bygger på originaltexten i utdraget.

Utdrag

På någon av de fakturor som Sahlin anklagades för att ha hanterat felaktigt fanns ett inköp av Toblerone. Tobleronen lyftes fram i media och blev en kraftfull metafor för det syndiga och omoraliska i Sahlins agerande. Det är en bra symbol för en omoralisk kvinnas leverne eftersom vi gärna förknippar choklad med frosseri och typiskt kvinnliga synder som att tröstäta.

Text med referat
Just Tobleronen blev en symbol för Mona Sahlins ekonomiska trassel, och Karlberg och Mral (1998, s. 107) menar att den blev en så stark representation för det omoraliska därför att choklad typiskt förknippas med kvinnliga laster som att frossa i sötsaker och tröstäta.