Sammanfattning och tips

Sammanfattning och tips

  • När du refererar – tänk på att skriva med egna ord och använd gärna referatmarkörer för att skilja författarens idéer från dina egna.
  • Markera citat med citattecken eller gör blockcitat när du använder fraser, meningar eller stycken ordagrant från originalkällan.
  • Ange referens till källan, både i din text och i referenslistan.
  • Lär dig att använda ett referenssystem som är vedertaget inom ditt ämne.

 

Tips!
Var alltid noga med att direkt notera varifrån du har hämtat material till ditt arbete. Det är ofta svårt att i efterhand rekonstruera var informationen kommer ifrån.

Om du vill läsa mer om akademiskt skrivande finns det många olika böcker, både ämnesanpassade och generella. Fråga på biblioteket och kontrollera med din lärare om din institution har en skrivguide där du kan få fler tips. Du har också god nytta av att läsa vetenskapliga texter inom ämnet, t.ex. vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Genom dem får du en inblick i hur konventionen ser ut för just ditt ämne.

Om du går på Linnéuniversitetet kan du dessutom få personlig handledning i Studieverkstaden.